dichthuathkv.com
Hotline: 0983.017.286 - 042.123.1010
CSKH: 0933.16.1010

Công chứng

03/03/2017 - 10:56

Công chứng bản dịch là việc dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, và văn bản dịch đó phải có dấu và chữ ký chứng thực của phòng tư pháp quận/huyện về giá trị và tính xác thực của bản dịch đó. Các loại hồ sơ giấy tờ thường phải dịch công chứng bao gồm: chứng minh thư, hộ khẩu, học bạ, bằng tốt nghiệp, đăng ký kết hôn, lý lịch tư pháp, đăng ký kinh doanh, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, hợp đồng, hộ chiếu, sổ tiết kiệm v.v...

03/03/2017 - 10:24

Công chứng sao y (Chứng thực bản sao)  từ bản chính  là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Công chứng sao y gồm 2 loại: Công chứng sao y tiếng Việt Nam và Công chứng sao y tiếng nước ngoài. Việc sao y tiếng Việt được thực hiện ở xã (phường), sao y tiếng nước ngoài được thực hiện ở huyện (quận).Việc chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện.

Đối tác