dichthuathkv.com
Hotline: 0983.017.286 - 042.123.1010
CSKH: 0933.16.1010

Thông tin hữu ích

25/01/2016 - 09:31

Quá trình phân tích tài liệu của khách hàng tại Dịch thuật HKV được diễn ra một cách khoa học và chuyên nghiệp. Chúng tôi tiến hành làm việc một cách nghiêm túc với tài liệu của khách hàng thông qua các bước như sau:

25/01/2016 - 09:31

Dịch thuật HKV cam kết giữ bảo mật tuyệt đối mọi tài liệu của khách hàng, điều khoản này cũng được thể hiện rõ trên hợp đồng được ký kết giữa Dịch thuật HKV với khách hàng và giữa Dịch thuật HKV với nhân viên cũng như cộng tác viên dịch thuật của công ty.

25/01/2016 - 09:29

Công ty Dịch thuật HKV là một điểm đến tin cậy cho nhiều khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án, nhiều chương trình hợp tác với nhiều đối tác lớn.

25/01/2016 - 09:28

Công ty Dịch thuật HKV là một địa chỉ uy tín, tin cậy của các khách hàng trong suốt nhiều năm qua. Công ty chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều sự án lớn cùng nhiều đối tác khác nhau. Bởi vậy mà năng lực của công ty đã được các đồng nghiệp, các khách hàng chứng nhận trong thời gian dài kia.

Đối tác