dichthuathkv.com
Hotline: 0983.017.286 - 042.123.1010
CSKH: 0933.16.1010
24/11/2017 - 10:50
24/11/2017 - 10:46
24/11/2017 - 10:43
24/11/2017 - 10:37
08/05/2017 - 15:11

Bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng, 3 tháng một lần, hay "cả cục" cho nhiều năm.

04/05/2017 - 14:22

Viện Nghiên cứu điện tử viễn thông Hàn Quốc (ETRI) tuyên bố đã phát triển được công nghệ dịch thuật từ việc nhận diện âm thanh để "dịch" nội dung đó từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác

04/05/2017 - 14:20

Phải chăng có một niềm vui buồn của chung, một nỗi chia sẻ tỉnh thức chung cho cả nhân loại đã được lưu giữ trong các tác phẩm kinh điển được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

04/05/2017 - 14:16

Dịch thuật hay chê dịch thuật đều cần có ‘độ’

Đó là cái ngưỡng mà người dịch cần nắm được để không đi 'quá', còn người đọc, người phê bình cần biết cả khen chứ không chỉ có chê, theo dịch giả Lê Hồng Sâm.

Trang

Đối tác